Επικοινωνήστε μαζί μας στο:210 6843888 | info@wiseup.gr
True Stories

IMPARA | ACT | SENTIRSI SICURO

Di fronte alla sfida di cancro

A Wise up sappiamo bene che la prevenzione è il miglior alleato delle donne nella battaglia contro il cancro.

Su questa idea e con il supporto di un’azienda affidabile DAEDALUS Life Insurance & Reinsurance Brokers, abbiamo costruito la nostra visione e abbiamo deciso di agire attivamente per salvaguardare ogni donna.

Proteggere il tuo corpo

Απέναντι στην πρόκληση του καρκίνου

IL NOSTRO OBIETTIVO

Il nostro obiettivo e quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui tipi di tumori femminili e fortemente contribuire alla prevenzione e il trattamento finale di esso.

Insiere possiamo prevenire l’insorgeza del cancro.

IL NOSTRO OBIETTIVO

1 SU 9

Le donne di tutto il mondo sono suscettibili di dimostrare il cancro al seno in qualche momento durante la loro vita. Un gran numero di queste hanno bisogno di un intervento chirurgico immediato.

1 SU 9

OGNI 2 MINUTI

Una donna in tutto il mondo viene diagnosticato un cancro al seno. Si prevede che il numero totale di pazienti con cancro al seno sarà superiore del 50% nel 2030 rispetto al 2011.

OGNI 2 MINUTI

LA FORMA PIU COMUNE

Il carcinoma della mammella è il tumore più comune nelle donne in tutto il mondo. Le percentuali sono in aumento, soprattutto nei paesi sviluppati, dove la maggior parte dei casi sono diagnosticati in fase metastatica.

OLTRE IL 95% GUARITO

Le indagini nel 2016 hanno dimostrato che 1 milione di donne in tutto il mondo si ammalano ogni anno di cancro al seno. Diagnosi e trattamento nelle fasi iniziali può aiutare a oltre il 95% dei casi di cancro al seno per essere curata.

OLTRE IL 95% GUARITO

1. Piano d’azione nazionale per il cancro 2. La Breast Cancer Research Foundation, e il National Cancer Institute
2. Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 4. Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro / Organizzazione Mondiale della Sanità

4% DEI CASI

Il cancro del collo dell’utero occupa il 4% di tutti i casi di ogni tipo di cancro. Il cancro al seno occupa solo il 12%.

4% DEI CASI

11 OGNI SETTIMANA IN GRECIA

In Grecia, si stima che ogni anno circa 600 nuovi casi di cancro sono diagnosticati. Questo significa più di 11 donne a settimana.

LA FORMA PIU COMMUNE

Il cancro cervicale è il secondo tumore più comune nelle donne in tutto il mondo, dopo il cancro al seno.

DIAGNOSI TEMPESTIVA SALVA

Mezzo milione di donne con diagnosi di cancro del collo dell’utero ogni anno in tutto il mondo. Un numero significativo di questi casi può essere curata se essi sono diagnosticati presto.

DIAGNOSI TEMPESTIVA SALVA

1. Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro-GLOBOCAN 2012 2. Aretaeio Ospedale – Università nazionale capodistriana di Atene
2. Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro-GLOBOCAN 2012 4. Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro-GLOBOCAN 2012

Proteggi il tuo corpo con semplici passi

Inizia partecipando a Wise Act!

 • Γενική Κλινική Άνασσα
 • Μητέρα
 • Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης
 • Mediterraneo Hospital
 • Euromedica
 • Υγεία
 • Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
 • Ευρωκλινική Αθηνών
 • Πειραϊκό Θεραπευτήριο
 • Ασκληπιείον Κρήτης
 • Όμιλος Ιατρικού Αθηνών
 • Ευρωκλινική Παίδων

Είπαν Για Εμάς

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Greco e Inglese Americano.

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Greco e Inglese Americano.

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Greco e Inglese Americano.